Headlight Magazine : community

General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: J!MMY ที่ มกราคม 31, 2009, 01:17:23

หัวข้อ: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: J!MMY ที่ มกราคม 31, 2009, 01:17:23
เรียน ท่านผู้มีอุปการะคุณ

เนื่องจากเว็บบอร์ดแห่งนี้ เปิดบริการให้ทุกท่าน ที่เป็นสุภาพชน ได้เข้ามาใช้บริการกันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

และเรามีแนวทางการดำเนินเว็บ ที่แตกต่างจากเว็บไซต์รถยนต์อื่นๆว่า


“เพื่อเป็นยาทิพย์แก่ผู้ติดตามข่าวสารรถยนต์ด้วยข้อมูลที่สัตย์จริงและยุติธรรมอย่างตรงไปตรงมา (และฮาอีกต่างหาก)”
“To entertain car-loving reader with truthful information and fairness to all.”


โดยมีแนวทางในการรักษาความสงบของเว็บ ซึ่งทุกท่านควรรับทราบไว้ตั้งแต่ต้น คือ

“เว็บนี้เป็นเว็บเผด็จการภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”
ดังนั้นจึงมิใช่เว็บบอร์ดสาธารณะที่ใครจะทำอะไร พิมพ์อะไรได้ตามที่ประสงค์ไปเสียทุกอย่าง
และสังคมในเว็บจะเน้นที่คุณภาพของสมาชิก มากกว่าจำนวนสมาชิก เป็นแนวทางพึงยึดถือดังนั้น เพื่อความสะดวกโยธิน ในการควบคุมดูแล ความสงบเรียบร้อยของเว็บบอร์ดแห่งนี้

ที่ประชุมมีมติให้ร่างกฏขั้นสูงสุดให้แล้วเสร็จ โดยมีข้อสรุปจากที่ประชุม ดังนี้

กฏขั้นสูงสุดของผู้ใช้เว็บ

1.   ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่พาดพิง  วิจารณ์สถาบันหลักของประเทศชาติ สถาบันพระมหากษัตริย์ การศาสนา  ในทางที่มิชอบโดยเด็ดขาด  รวมถึงการห้ามมิให้มีการสร้างประเด็นวิจารณ์และ/หรือ มีส่วนร่วมกับการวิจารณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเมืองอันจะก่อชนวนความขัดแย้งระหว่างผู้ใช้งานไม่ว่าจะใช้ภาษาใด หรือความรุนแรงของภาษาในระดับใดก็ตาม มิฉะนั้นข้อความจะโดนลบโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2.   ข้อความ,เนื้อความ,บทความจะต้องไม่พาดพิง  หยาบคายหรือแสดงความก้าวร้าว  หรือด่าว่าสมาชิกผู้ใช้งานท่านอื่น, บุพการีของสมาชิกผู้ใช้งานท่านอื่น, และสมาชิกครอบครัวจากต้นตระกูลใดก็แล้วแต่ ไม่ว่าจะใช้ภาษาใด หรือความรุนแรงของภาษาในระดับใดก็ตาม
หากมีผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำดังกล่าวแสดงตน คณะปกครองสามารถดำเนินการขั้นเด็ดขาดได้ทันที

3. คณะปกครองถือสิทธิ์ขั้นสูงสุดในการตัดสินใจลบข้อความ/ดัดแปลงข้อความ/ลบหรือเคลื่อนย้ายกระทู้/และตัดสิทธิ์ในการเป็นสมาชิกของผู้ใช้งานได้หากพบการละเมิดกฏสูงสุดมากกว่า 1 ครั้งเป็นต้นไป โดยมิต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานซึ่งละเมิดกฏทราบล่วงหน้า (แต่ประจานบนเว็บก่อนได้) โดยการเพิกถอนสิทธิ์การเป็นสมาชิก จะต้องกระทำโดยความเห็นพ้องต้องกันระหว่างสมาชิกในคณะปกครอง 3 ท่านขึ้นไป

4. การนำข้อความ/บทความ/ติดต่อ-ซื้อขาย/รายละเอียดต่างๆจากกระทุ้ไปใช้ในการส่วนตัวหรือในที่อื่นนอกเหนือไปจากเว็บไซต์นั้น ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ที่นำไปใช้ คณะปกครองจะไม่รับผิดชอบต่อผลกระทบใดๆก็ตามไม่ว่าดีหรือร้าย ที่เกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าวเป็นอันเด็ดขาด


-------------------------

กฏพึงปฏิบัติ

1.   ห้ามนำเสนอข้อความที่มีเนื้อความส่อไปในทาง โจมตีสมาชิกผู้ใช้งานท่านอื่นและคณะปกครอง ห้ามแสดงข้อความที่ส่อความหมายไปในทางการชวนทะเลาะวิวาท  การท้าทายผู้อื่น  การให้ร้ายผู้อื่น หรือหน้ามืดตามัวทำลายภาพพจน์ชื่อเสียงของผู้อื่นโดยไม่มีเหตุผลอันควรอย่างไม่หยุดหย่อน ไม่ว่าจะใช้ภาษาใด หรือความรุนแรงของภาษาในระดับใดก็ตาม

2. การนำเสนอเรื่องราวเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมในกรณีที่เกี่ยวกับบริษัทรถยนต์หรือผู้ประกอบการในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ ผู้ร้องเรียนจะต้องทำการแจ้งชื่อหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ และอีเมล์ให้ทางคณะปกครองเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน ผู้นำเสนอไม่จำเป็นต้องใส่รายละเอียดเหล่านี้ลงในกระทู้ที่พิมพ์ไว้

3. ไม่ตอบกระทู้ในลักษณะสิ้นเปลืองพื้นที่โดยเปล่าประโยชน์เช่นโพสท์รูปโดยไม่มีข้อความ โพสท์ข้อความที่อ่านแล้วมิได้เป็นประโยชน์อันใดแก่ผู้ตั้งกระทู้ถาม มิได้เกี่ยวกับประเด็นของผู้ถาม และเป็นประโยคชนิดไม่หวังคำตอบเช่น emoticon ยิ้ม, เข้ามาดู, แวะมาอ่าน, ผ่านมาชม เป็นต้น

4. การซื้อ-ขายให้กระทำในลักษณะหลังม่าน คือให้เมล์ติดต่อกันเอาเองระหว่างผู้ใช้ ห้ามมิให้ผู้ใดตั้งกระทู้ขึ้นเพื่อขายสินค้าของตัวเองในบอร์ดใดก็ตาม เว้นแต่บอร์ดที่ตั้งไว้สำหรับการซื้อ-ขาย (ถ้ามี)
และทางเว็บไซต์ จะไม่รับผิดชอบในการกระทำใดๆที่เกิดจากการซื้อขายกันเองระหว่างผู้เข้าใช้บริการของเว็บเป็นอันขาด

(แก้ไขเพิ่มเิติม เมื่อ 11 พ.ค. 2009)
5. ห้ามการนำ Link จาก Pantip มาโพสต์ ในเว็บไซต์ Headlightmag.com อีกเป็นอันขาด
ไม่ว่ากระทู้นั้นจะน่าสนใจมากน้อยแค่ไหน หรือไม่ก็่ตาม

และ ห้ามการนำกระทู้จากที่นี่ หรือข้อความที่นี้ ไปโพสต์ ใน Pantip.com อีกเด็ดขาด!

ส่วนเว็บไซต์ อื่นๆ การนำข้อความ ไปโพสต์ ยังคงทำได้ตามปกติ
ไม่มีการห้าม

แต่ยกเว้นเฉพาะ Pantip.com แห่งเดียวเท่านั้น


มิเช่นนั้น จะดำเนินการทันที โดยไม่สนใจหน้าอินทร์หน้าพรหมที่ไหนทั้งสิ้น

บทลงโทษ
เตือนครั้งที่ 1 เพียงครั้งเดียว
ครั้งที่ 2 ลบออกจากสมาชิกภาพทันที!
โดยจะไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า!


จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดปฏิบัติตามกฎระเบียบ รวมทั้งข้อึงปฏิบัติของเว็บไซต์ โดยเคร่งครัด และพร้อมเพรียงกัน

ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2552

ลงชื่อ J!MMY
และ Ceneral Cheng

ผู้ก่อตั้ง เว็บไซต์ www.headlightmag.com
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: TCh ที่ มกราคม 31, 2009, 17:15:47
คุณ Jimmy ครับ ถ้าผมนำรูปที่พวกผมวาดรูปรถหล่ะครับ จะเป็นอะไรหรือเปล่าครับ
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: J!MMY ที่ มกราคม 31, 2009, 21:09:24
ถ้าไม่มีลิขสิทธิ์ทีไหน
และเจ้าของรูปโพสต์เอง ได้เลย ยินดีครับ

และลิขสิทธิ์ภาพ ก็ยังเป็ของ เจ้าของรูปอยู่ดีครับ
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: TCh ที่ กุมภาพันธ์ 01, 2009, 04:23:45
ขอบคุณครับ ดีจริงๆ จะได้ให้คุณ Jimmy วิจารณ์ให้หนำใจเลย
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: TzOzOzN ที่ กุมภาพันธ์ 01, 2009, 11:30:01
ยินดีด้วยครับ
เรื่องกฎระเบียบรับทราบและเข้าใจครับผม
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: PRAPATHOM ที่ กุมภาพันธ์ 01, 2009, 14:33:05
รับทราบครับ
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: manop ที่ กุมภาพันธ์ 04, 2009, 19:34:33
รับทราบ
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: jo6922 ที่ กุมภาพันธ์ 05, 2009, 00:29:57
เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งกับกฎ
แค่ผ่านมดู 555
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: J!MMY ที่ กุมภาพันธ์ 05, 2009, 00:44:30
โจ้!!!

ผ่า นม ดู ?????


นมยี่ห้ออะไร แถลงมาด่วน!!!!
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: ฟักแฟงแตงไทย ที่ กุมภาพันธ์ 05, 2009, 15:32:50
รับทราบครับ
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: อันตัวข้าฯนี้มีนามว่า"หมู" ที่ กุมภาพันธ์ 05, 2009, 18:23:43
Ok รับทราบครับป๋ม
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: Pan Paitoonpong ที่ กุมภาพันธ์ 05, 2009, 18:43:25
เขียนเอง และก็รับทราบด้วยเช่นกันครับ

ไอเดียหลักๆคือ ถ้าเราพิมพ์กระทู้ให้เหมือนกับพูดเวลาอยู่ต่อหน้ากันจริงๆ มันน่าจะโอเค
เลือกสร้างมิตร หรืออย่างน้อยก็สร้างคนรู้จัก ดีกว่าสร้างความบาดหมาง

และอีกอย่างคือเรื่องการเมือง เรื่องศาสนา ถ้าไม่จำเป็นอย่าพูดถึงมันเลยดีกว่าครับ
อย่าปล่อยให้อุดมการณ์บางส่วน (ที่คนอื่นสร้างให้เรา) มาทำให้สิ่งดีๆในตัวคนอื่นถูกบังไปหมด
คุณจะเหลืองมา หรือคุณจะแดงมา ไม่สำคัญ อยู่ที่นี่ พวกคุณทั้งหมดดื่มแฟนต้าน้ำส้มตอนเหนื่อยสุดๆเหมือนกันทั้งนั้น


Best Regards

หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: J!MMY ที่ กุมภาพันธ์ 05, 2009, 18:48:40
ฉันดื่มไบเลย์ ไม่ก็ กรีนสป็อต หรือ สแปลช หวะ ท่านผู้เกิน

คิคิ
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: Pan Paitoonpong ที่ กุมภาพันธ์ 05, 2009, 19:00:51
อย่างเจ้าน่ะมันต้องน้ำองุ่น
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: J!MMY ที่ กุมภาพันธ์ 05, 2009, 19:10:37
ทำไมต้องเป็นน้ำองุ่น??  ???
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: Pan Paitoonpong ที่ กุมภาพันธ์ 05, 2009, 19:12:48
องุ่นเปรี้ยว
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: J!MMY ที่ กุมภาพันธ์ 05, 2009, 19:30:32
หูย อีเห็ดสด!


คิกๆๆๆๆ
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: Pan Paitoonpong ที่ กุมภาพันธ์ 05, 2009, 19:50:13
กูขอทำผิดกฏข้อสองหน่อยเหอะวะ

Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!
ช้างเล็ก!
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: J!MMY ที่ กุมภาพันธ์ 05, 2009, 22:15:46
ตูมั่นใจ ช้างตู ใหญ่กว่า ช้าง เอ็ง

คิกๆๆๆ
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: Pan Paitoonpong ที่ กุมภาพันธ์ 05, 2009, 22:27:39
มาพิสูจน์กันไหมล่ะ ไอ้ดูเร็กซ์ผิวไม่เรียบ
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: RhinoMango ที่ กุมภาพันธ์ 05, 2009, 22:38:34
เอ้า ๆ ... กระทู้โชว์ช้างเรอะไงพวกท่าน
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: Pan Paitoonpong ที่ กุมภาพันธ์ 05, 2009, 22:39:33
ไม่ใช่ช้าง
พี่แค่พูดถึงกระรอกเท่านั้นเอง
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: HUT ที่ กุมภาพันธ์ 06, 2009, 09:31:33
รับทราบครับผม
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: G FORCE ที่ กุมภาพันธ์ 07, 2009, 22:11:37
รับทราบครับ
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: worakarn_p ที่ กุมภาพันธ์ 08, 2009, 00:31:47
รอติดตามอ่านด้วยคนครับ
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: vellcap ที่ กุมภาพันธ์ 10, 2009, 21:17:03
ทราบครับ
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: sandwhale ที่ กุมภาพันธ์ 10, 2009, 22:25:37
พร้อมปฏิบัติตามคับผม
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: Maximus ที่ กุมภาพันธ์ 10, 2009, 23:11:05
รับทราบครับ
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: ekka1234 ที่ กุมภาพันธ์ 11, 2009, 02:53:01
 :D รับทราบครับ  :D
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: Wisidsak ที่ กุมภาพันธ์ 11, 2009, 18:17:11
 ;D
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: gateaux ที่ กุมภาพันธ์ 12, 2009, 07:56:07
รับทราบ เพื่อนำไปปฏิบัติครับ
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: nikku ที่ กุมภาพันธ์ 20, 2009, 10:29:31
Sanjeev TATA รับทราบครับ
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: Pan Paitoonpong ที่ กุมภาพันธ์ 20, 2009, 11:49:33
Thanks! Sanjeev
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: aumbcap ที่ กุมภาพันธ์ 23, 2009, 19:34:35
ราย งาน ตัว รับทราบ กฏระเบียบ เรียบร้อย  ค้าบ พี่  jimmy     55.......
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: poxonline ที่ กุมภาพันธ์ 23, 2009, 23:27:43
รับทราบครับ พร้อมรายงานตัวครับ
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: J!MMY ที่ กุมภาพันธ์ 23, 2009, 23:52:30
เฮ้ย อั้มมาด้วยเหรอ!! โว้วว ยินดีต้อนรับครับ
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: ake100hp ที่ กุมภาพันธ์ 24, 2009, 12:08:24
รับทราบจ้า
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: ☺????☺ ที่ กุมภาพันธ์ 27, 2009, 18:45:42
รับทราบครับ จะทำตามกฎทุกอย่างงงงงง  :P :P
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: SignifeR ที่ มีนาคม 06, 2009, 06:37:59
เป็นกฎระเบียบที่อ่านแล้วยังฮาได้ ต่างจากที่อื่นยิ่งอ่านยิ่งเครียด

ยินดีปฎิบัติตามกฎของคณะปกครองอย่างหย่อนยานครับ 55555  ;D
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: tyong ที่ มีนาคม 08, 2009, 10:29:57
พร้อมปัฎิบัติครับ :D
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: Pan Paitoonpong ที่ มีนาคม 09, 2009, 21:43:43
เป็นกฎระเบียบที่อ่านแล้วยังฮาได้ ต่างจากที่อื่นยิ่งอ่านยิ่งเครียด

ยินดีปฎิบัติตามกฎของคณะปกครองอย่างหย่อนยานครับ 55555  ;D

ฮา แต่ enforce ใช้จริงนา

คุณๆคงไม่รู้หรอกว่าเปิดมาไม่ถึงเดือน ลบไปแล้วกี่กระทู้
แต่สบายใจได้ ส่วนมากลบเพราะประกาศขายของ อยากรบกวนให้สมาชิกทุกท่าน
ช่วยกันสอดส่องหรือตักเตือนกันนิดนึง เพราะสี่ตาหกตาคงดูแลได้ไม่หมด
บางท่านก็โพสท์เพราะรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือยังไม่ได้อ่านกฏ

จะว่าโหดก็คงต้องโหด เพราะถ้า1คนทำได้ ทั้งบอร์ดก็ต้องทำได้
ไปๆมาๆมันจะเลอะเอา รอให้มีสปอนเซอร์ใจดีมาช่วยก่อนเหอะ จัดการเรื่องเซิร์ฟเวอร์ให้ซะดีๆ
แล้วจะทำห้องขายของให้ใช้กัน ตอนนี้เริ่มต้นล้มลุกคลุกคลาน รอดแหล่มิรอดแหล่ ขอไว้ก่อน ขอไว้ก่อน..
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: Disk™ ที่ มีนาคม 11, 2009, 10:55:17
รับทราบครับ
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: M-Titan Man@NacT ที่ มีนาคม 14, 2009, 23:20:36
เข้ามาโพสครั้งแรกก็อ่านกติกาและแจ้งว่ารับทราบ ขอบคุณเว็บมากครับ
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: MeowRacing ที่ มีนาคม 18, 2009, 01:21:00
ที่ฉานเข้ามาอ่านกระทู้แจ้งกฏระเบียบเจรงๆ หรอเนี้ย............. ??? ???
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: Lovehunter ที่ มีนาคม 23, 2009, 16:45:35
 :D รับทราบครับคุณจิมมี่ ขอเป็นสมาชิกด้วยคนครับ ผมอยู่แถวลาซาลครับ เห็นในรีวิวคุณจิมมี่เอารถไปล้างแถวลาซาล อยู่แถวนั้นเหมือนกันเหรอครับ
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: JIRATH ที่ มีนาคม 26, 2009, 09:44:42
รับแซบบบบบบบบ
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: Papiruz ที่ มีนาคม 26, 2009, 21:00:52
รับทราบและพร้อมปฏิบัติตามครับ  ;D
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: yakusa_hanamiji ที่ เมษายน 18, 2009, 10:39:08
รับทราบครับ ยืนยันว่าอ่านแล้วครับ
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: ThePouPee ที่ เมษายน 18, 2009, 12:35:06
รับทราบ และเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งค่ะ  :)
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: AVANTGARDe' ที่ เมษายน 18, 2009, 14:59:49
รับแซบซู่ซ่าคร๊าบบบบบบ   : )
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: ekimike ที่ เมษายน 27, 2009, 18:58:58
ok คับ รับทราบ เพื่อบอร์ดที่น่าเล่น
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: kudos ที่ พฤษภาคม 01, 2009, 16:06:10
รับทราบ ครับ  ;D
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: patchara ที่ พฤษภาคม 07, 2009, 23:12:20
รับทราบครับ
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: nai_innova ที่ พฤษภาคม 19, 2009, 02:24:56
รับทราบ
และขอให้กำลังใจทีมงานทุกท่านครับ
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: youngbear ที่ พฤษภาคม 21, 2009, 17:33:55
hi you all...................10-4 and will be comply..............bye


                                                        youngbear
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: SnipeCommander ที่ มิถุนายน 17, 2009, 19:42:34
รับทราบ รับปฏิบัติครับผม
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: Vending ที่ มิถุนายน 23, 2009, 00:24:37
กฎระเบียบ เอาไว้ ตีความ ห้ามผิดกฎ
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: Latte1234 ที่ กรกฎาคม 27, 2009, 09:50:03
รับทราบ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดครับผม
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: Nuttie ที่ สิงหาคม 04, 2009, 15:29:40
รับทราบค๊าบ
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: tanikpon ที่ ตุลาคม 11, 2009, 22:42:50
รายงานตัว และรับทราบครับ

ธนิกพนธ์ ;D
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: takonphun ที่ ธันวาคม 24, 2009, 11:17:36
น้องใหม่รับทราบ และน้อมปฏิบัติตามกฎขะรับ
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: birm@productive ที่ มีนาคม 10, 2010, 15:41:36
ขอบคุณ Headlightmag Team
ที่กฏกติกาของกระดานนี้ มันทำให้สังคมน่าอยู่
คนเกรียนๆ ที่ถูกปลดออกไป ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าผู้จัดต้องการให้บอร์ดนี้พึ่งน่าอยู่สำหรับคนหมู่มากขนาดไหน

เพิ่งไปพบประสบเห็นกับตัวเองกับเวปไซต์ที่ไปซื้อรถตัวเองมา
เวปมาสเตอร์เองยังท่าทางจะเกรียนเลย อ่านแล้วไม่สบอารมณ์ในบางคำพูดครับ
(มีพี่เตือนแล้ว ว่าอย่าคิดมาก แต่เห็นแล้วอดคิดไม่ได้)
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: 2k ที่ มิถุนายน 28, 2010, 09:29:43
เท่าที่ไปดูๆมาในเว็บพันทางก็ยังมีสมาชิกในนี้เอาลิงค์ไปใส่อยู่นะครับจัดการได้ยากเย็นจริงๆเรื่องนี้   :-\


ล่าสุดสหายเก่าของที่นี่ไปโพล่งในกระทู้เกี่ยวกับ BMW ว่าจิมมี่และเว็บนี้ตั้งตัวเป็นศัตรูกับพันทางเค้าอยู่................ ตัวไม่อยู่แต่พยายามทำลายจริงๆ  :(
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: hanaka27 ที่ กรกฎาคม 01, 2010, 22:38:34
รับทราบครับ
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: J!MMY ที่ กรกฎาคม 02, 2010, 00:24:36
คุณ 2k ครับ

ผมทราบเรื่องนั้น เมื่อสักครู่นี้ เพราะมีคนส่งมาให้ดู

ทุกวันนี้เลิกเข้าพันทิบไปนานมากแล้ว ไม่ได้รู้เรื่งอราวอะไรในนั้นอีก
แล้วรู้สึกว่า ชีวิต สงบลงเยอะ สบายสมองลงเยอะ

ส่วน ไอ้พวกสากกระเบือร่างเปรต เฝ้าหน้าร้านเฟอร์นิเจอร์ริมถนนจรัลสนิทวงศ์ แบบนั้น
ก็คงต้องปล่อยเขาไปหนะครับ ตัวเขาเอง เป็นถึง พ่อคน แล้ว แต่ก็ยังทำตัวดีแต่ปาก เก่งแต่เห่า
อยู่ในโลกอินเตอร์เน็ต ไอ้เราสมัยก่อน ก็พยายามจะดึงมันออกมา ให้เจอกับสังคม ให้คนเขาเห็น
ว่ามันมีตัวตน ไม่ใช่พวกหลบแต่หลังจอ เผื่อว่า จะได้เข้าใจอะไรมากขึ้น ทำตัวดีขึ้น แต่ก็เปล่า

ผมไม่โทรหาคนคนนั้นมานานแล้ว สมัยก่อน ผมเคยผิด ผมเคยขอโทษเขา
แต่คนคนนี้ ผิดแล้ว ไม่เคยมีคำว่าขอโทษหลุดออกจากปาก
และครั้งสุดท้ายที่โทรหา ผมก็ระเบิดบึ้มใส่ไปยกหนึ่ง
แต่อย่างว่าครับ คนที่หนังหนาหน้าด้านขนาดนั้น เขาไม่ยี่หระอยู่แล้วกับระเบิดที่ผมถล่มเข้าไป
ดังนั้น ผมคงไม่เสียเงินค่าโทรศัพท์ โทรไปหา สิ่งมีชีวิตพรรค์นั้นอีก

สมัยก่อนจะว่าไป ก็แอบสะใจเหมือนกัน ที่ลูกตัวเอง ยังด่าพ่อมันเองเลย

วันนี้ขอสักที ไม่รู้จะต้องอดทนกับคนแบบนี้ไปทำไม ทั้งที่ผ่านมา ก็อดทนมาตลอด และไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นมา

อ้อ ไม่รู้นะครับว่า ใครที่เข้าไปช่วยตอบโต้ให้ในนั้น

ขอบคุณครับ แต่โปรดอย่าทำเช่นนั้นอีก มันไม่มีประโยชน์อะไรดีขึ้นมา
และคุณจะทำให้ผมพาลโดนด่า อยู่เรื่อยๆ ทั้งจากตัวของเปรตสากกะเบือ
กับ ลิ่วล้อของ พวกอริเก่าผม กลุ่มเดิมนั้น โดยไม่จำเป็น
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: Larry ที่ สิงหาคม 06, 2010, 00:41:49
รับทราบครับผม
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: DioVeloce ที่ กันยายน 07, 2010, 11:07:53
รับทราบและปฏิบัติครับผม

ปล. Pantip ผมเคยแค่เข้าไปอ่านเมื่อนานมาแล้ว  แต่กระทู้(ส่วนมาก) มีคนประเภทเดียวกับเว็ป ผจก. อยู่มาก ผมเลยไม่ชอบเท่าไร่ จะสิงอยู่ก็ตามบอร์ดเฉพาะทาง และที่ HLM นี่แหละครับ

ปล2. พึ่งได้สมัคร Member ครับ หลังจากแอบอ่านในมุมมืดมานานแรมปี  ;D
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: !Chaps! ที่ กันยายน 25, 2010, 15:29:29
ทราบแล้วครับ
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: Koong ที่ ตุลาคม 11, 2010, 01:05:18
สาชิกใหม่รับทราบครับผม
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: Nanfa ที่ มกราคม 15, 2011, 22:25:37
พี่ J!MMY ครับ

เป็นอะไรกับ pantip.com เหมือนจะไม่ลงรอยกัน

คนไทยไม่รักกันหรอครับพี่
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: J!MMY ที่ มกราคม 16, 2011, 22:03:28
ไม่ลงรอยกันมานานแล้วครับ

และไม่ต้องการข้องเกี่ยวกับพันทิบ ตราบใดที่ผู้ดูแลเว็บ ยัง 2 มาตรฐาน กันอย่างนี้อยู่
เว็บเดิม ไม่ยอมลบ แต่เว็บใหม่ ลบกันจริง ส่วนหนึ่ง ก็เพราะ หนึ่งในซีเนเตอร์ ผู้ดูแลเว็บเอง ด้วย
ที่เป็นเจ้าของเว็บเก่า ซึ่งน่าจะมีส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้องด้วย อย่างมาก จากคำยืนยันของบุคคลรอบข้างบางคน

ลองหากระทู้เก่าๆ อ่านดู ลองเสริชดู
เราพยายามอย่างดที่สุด ที่จะญาติดี ที่จะเข้าไปคุยเจรจาไกล่เกลี่ย
และทางพันทิบ ก็กรุณากับเรามาครั้งหนึ่ง แต่หลังจากนั้น ทุกอย่าง กลับเป็นเหมือนเดิม
ดังนั้น มในเมื่อ พันทิบ ไม่ต้องมาคบค้าสมาคม หรือมาญาติดีกับเรา เราก็ไม่เห็นเหตุจำเป็นต้องไปญาติดีกับเว็บแห่งนั้น!

จนกว่าพวกเขาจะยอมรับได้ว่า ความจริง คืออะไร และยอมถอดซีเนเตอร์ผู้เกี่ยวข้องออกจากหน้าที่ตรงนั้น

ขอย้ำ จุดยืนของผม ส่วนตัว ยังเคารพ และรักพี่วันฉัตร และผมไม่มีปัญหากับพี่วันฉัตรเจ้าของเว็บ ถ้าเจอกัน ก็จะไหว้ตามเดิม
เพราะเป็นผู้ใหญ่ที่ดี น่ารัก มากๆ  แต่ผมมีปัญหา อย่างมาก กับผู้ดูแลเว็บ ที่เกี่ยวข้อง
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: methus zaa ที่ มกราคม 18, 2011, 13:57:10
รับทราบครับผม อ่านหมดแล้ว ต่อไปไม่ทำผิดกฎอีกแล้วล่ะครับ
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: PW2004 ที่ มกราคม 27, 2011, 12:54:26
สมาชิกใหม่เข้ามารับทราบและถือปฏิบัติครับ
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: chatbovon ที่ มีนาคม 05, 2011, 21:09:18
เข้ามารับทราบกฎและรอผลการเปรียบเทียบช้างและกระรอกครับ ^_^
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: J!MMY ที่ มีนาคม 06, 2011, 12:37:42
ช้างและกระรอก?

งง ครับ
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: revenge ที่ มีนาคม 11, 2011, 09:00:16
กำลังศึกษากฏระเบียบครับ

ติดตามผลงาน และเข้ามาอ่านที่นี่ตั้งแต่เปิดใหม่ๆครับ
แต่ไม่ได้สมัครซักที
เคยเจอคุณ J!MMY ที่ top All season ครับ นั้งทานอาหาร โต๊ะเดียวกันเลย
(นานมากไม่รู้คุณ J!MMY จำได้เปล่า ตั้งแต่ทดสอบ Mazda 2 ใหม่ๆ)
ชอบในความตรงไป ตรงมาของที่นี่ครับ

ขอสมัครสมาชิกครับ
ยินดีรู้จัก พี่ๆ น้องๆ ทุกท่านครับ  ;D

หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: Anonwat ที่ กรกฎาคม 21, 2011, 15:08:28
รับทราบครับ...
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: i-dine ที่ สิงหาคม 22, 2011, 20:04:14
รับทราบครับพี่jimmy
ผมก็เพิ่งสมัครเป็นสมาชิกหลังจากที่แอบอ่านมาตั้งนานตั้งใจจะสมัครเพื่อจะได้โพสขอบคุณที่jimบ้าง
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: Biggie ที่ กันยายน 01, 2011, 22:56:20
แอบแฝงมานานก่อนที่จะสมัครสมาชิก เข้ามารับแซ่บด้วยคนครับ  ;D
ฝากเนื้อฝากตัว เพื่อน พ่อ แม่ พี่ น้อง ลุง ป้า น้า อา พ่อตา แม่ยาย ทุกๆท่านด้วยคร้าบบบบ  ;D ;D ;D
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: cyclops ที่ กันยายน 17, 2011, 14:08:40
ผม สมาชิคใหม่ครับ คุณ Jimmy
มารับทราบ กฏระเบียบครับ
ใช้ CLS ได้รถ ปลายเดือนตุลาคม ครับ
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: Aphutylfc ที่ ตุลาคม 14, 2011, 23:21:22
ครับผม
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: Jeayoung Homme ที่ ตุลาคม 15, 2011, 00:26:39
ดุนะเนี่ย  :D :D :D :D :D :D :D :D
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: เหน่ง3760 ที่ พฤศจิกายน 16, 2011, 18:58:36
รับปฏิบัติครับ
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: BiGPanG ที่ มีนาคม 04, 2012, 20:36:47
สมาชิกใหม่ครับ รับทราบและจะปฏิบัติตามครับ

ตามอ่านมาได้ซักพักแล้วครับ ได้ความรู้มากเลย
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: Wayfarer-R ที่ พฤษภาคม 25, 2012, 00:32:45
รับทราบครับ
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอ&
เริ่มหัวข้อโดย: MJHEAD2012 ที่ มิถุนายน 27, 2012, 08:14:14
ผมยังใหม่ครับ อยากให้เพื่อนๆ หรือคุณ J!mmy ช่วยส่งวิธีตั้งกระทู้ให้หน่อยครับ ติดตามผลงานตลอดครับ
พอดีจะถามเรื่องรถมือสอง SUV ของ BMW กับ Volvo ;) ;)  ไม่รู้ว่าจะต้องกดตรงไหนครับ
หาปุ่มตั้งกระทู้ไม่ได้เลย สงสัยใหม่รึเปล่าครับ
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: Wayfarer-R ที่ มิถุนายน 30, 2012, 03:36:40
ผมยังใหม่ครับ อยากให้เพื่อนๆ หรือคุณ J!mmy ช่วยส่งวิธีตั้งกระทู้ให้หน่อยครับ ติดตามผลงานตลอดครับ
พอดีจะถามเรื่องรถมือสอง SUV ของ BMW กับ Volvo ;) ;)  ไม่รู้ว่าจะต้องกดตรงไหนครับ
หาปุ่มตั้งกระทู้ไม่ได้เลย สงสัยใหม่รึเปล่าครับ

การตั้งกระทู้สอบถามเรื่องรถยนต์ ให้ตั้งกระทู้สอบถามที่ห้อง Discussion Forum http://www.headlightmag.com/webboard2011/index.php?board=1.0 (http://www.headlightmag.com/webboard2011/index.php?board=1.0)

เมื่อคลิ๊กไปหน้านี้แล้ว จะเห็นโฆษณารถต่างๆ อยู่ด้านบน ให้มองไปที่ด้านล่าง ของโฆษณาเหล่านี้ ทางขวามือ แล้วคลิ๊กที่คำว่า "ตั้งกระทู้ใหม่"

เมื่อคลิ๊กเข้าไปแล้วก็ให้พิมหัวข้อที่ต้องการสอบถาม เนื้อหาพร้อมการสรุปคำถาม แล้วกดตั้งกระทู้ครับ
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: -uมส๑- ที่ ตุลาคม 03, 2012, 23:33:44
รับทราบครับผม  8)
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: Lord_Sebastian ที่ มิถุนายน 05, 2013, 08:51:03
รับทราบครับผม

เพิ่งสมัครเองได้ หลังจากใช้ยืมเมมคนอื่นมานาน  ;D

หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: MCH ที่ มิถุนายน 23, 2013, 22:06:20
สมาชิกใหม่(แต่มีอายุแล้ว)รับทราบและพร้อมปฏิบัติครับ
จริงๆแต่ก่อนก็เล่นพันดริฟนะครับ เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เล่นแล้ว คงไม่มีการข้ามค่ายเกิดขึ้นครับ
ขอบคุณคุณ JIMMY และทีมงานสำหรับ web ดีๆครับ

หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: AXEGIE ที่ กันยายน 27, 2013, 14:53:29
ยินดีและรับทราบครับ
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: chanachai ที่ ตุลาคม 12, 2013, 11:24:09
รับทราบ และพร้อมปฏิบัติอย่างจริงจังครับ
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: backingforwords ที่ เมษายน 24, 2014, 17:26:10
 :D
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: TheWizard ที่ กรกฎาคม 09, 2014, 21:19:57
รับทราบครับ แต่โดยส่วนตัวอ่านหลายรีวิวแล้วอดไม่ได้ อยากเข้าไปเขียนขอบคุณคงไม่เป็นไรนะครับ จะพยายามตอบเท่าที่จำเป็นครับ
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: nattapongy ที่ มิถุนายน 14, 2015, 14:07:02
รับทราบครับ ขอบคุณครับ
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: Arturoz ที่ มีนาคม 31, 2016, 11:23:59
สมาชิกใหม่ แอบอ่านอย่างเดียวมาสามปี เพิ่งสมัครสมาชิก รับทราบและปฏิบัติตามครับ ;)
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: zeazon ที่ พฤศจิกายน 26, 2016, 13:28:37
เวลาจะโพสต์ หรือตอบอะไรทีนี่ต้อง verification อย่างน้อย 5-6 หัวข้อทุกครั้งเลยเหรอครับ (สมาชิกใหม่ครับ)
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: RockmanJilly005 ที่ มีนาคม 06, 2018, 08:38:26
เป็นน้องใหม่ที่นี่ได้3วันแต่ขอโทษที่ตั้งกระทู้เสี่ยงเมื่อคืนครับ  :'(

ทีหลังไม่ทำแล้ว
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: poikljuyii ที่ เมษายน 02, 2018, 15:56:14
รับทราบครับ
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: ArmTuaDum ที่ พฤษภาคม 26, 2018, 11:38:26
รับทราบครับผม
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: เทียน ที่ กันยายน 15, 2018, 08:39:37
สมาชิกใหม่รับทราบจ้า
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: paulmoderndog ที่ กรกฎาคม 08, 2020, 13:09:48
แต่ที่แน่ๆ บ้านเรามีสิ่งที่ตรงข้าม
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: 7one011 ที่ สิงหาคม 08, 2020, 12:34:22
รับทราบครับผม
หัวข้อ: Re: /*-*/*-*/ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของ เว็บบอร์ด Headlightmag.com /*-*/*-*/
เริ่มหัวข้อโดย: Everest~! ที่ กันยายน 01, 2020, 18:55:02
เข้าใจแล้วครับผม  ;)