Headlight Magazine : community

General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: patzahut ที่ เมษายน 20, 2010, 11:06:58

หัวข้อ: ท่านใดพอทราบ ภาษีของรถยนต์ E85 และ Hybrid
เริ่มหัวข้อโดย: patzahut ที่ เมษายน 20, 2010, 11:06:58
ท่านใดพอทราบ ภาษีของรถ E85 และรถ Hybrid ในปัจจุบันบ้างครับ
เท่าที่ทราบ
รถ เบนซิน ใส่ E20 ได้                      ภาษี 25%
รถ ดีเซล และ เบนซิน ใส่ E20 ไม่ได้  ภาษี 30%
รถ อีโคคาร์                                     ภาษี 17%

มีอะไรเพิ่มเติมแนะนำด้วยครับ
หัวข้อ: Re: ท่านใดพอทราบ ภาษีของรถยนต์ E85 และ Hybrid
เริ่มหัวข้อโดย: banch ที่ เมษายน 20, 2010, 20:22:52
 ;D

ขอแจมหน่อยครับ

รถยนต์นั่งที่มีกระบะ (กระบะ 4 ประตู)
ความจุกระบอกสูบไม่เกิน 3250 ซีซี ภาษีสรรพสามิตร  12%
ความจุกระบอกสูบเกิน 3250 ซีซี ภาษีสรรพสามิตร  50%

รถยนนั่งกึ่งบรรทุก(PPV จูน ปาเจ เอฟเวอร์เรส)
ความจุกระบอกสูบไม่เกิน 3250 ซีซี ภาษีสรรพสามิตร  20%
ความจุกระบอกสูบเกิน 3250 ซีซี ภาษีสรรพสามิตร  50%

รถยนต์นกระบะ (กระบะ 2 ประตู/แคป )
ความจุกระบอกสูบไม่เกิน 3250 ซีซี   ภาษีสรรพสามิตร  3%
ความจุกระบอกสูบเกิน 3250 ซีซี  ภาษีสรรพสามิตร  50%

รถยนต์นั่ง
ความจุกระบอกสูบไม่เกิน 2000 ซีซี และกำลังไม่เกิน 220 แรงม้า ภาษีสรรพสามิตร  30%
ความจุกระบอกสูบ เกิน 2000 ซีซี แต่ไม่เกิน 2500ซีซี และกำลังไม่เกิน 220 แรงม้า ภาษีสรรพสามิตร  35%
ความจุกระบอกสูบ เกิน 2500 ซีซี แต่ไม่เกิน 3000 ซีซี และกำลังไม่เกิน 220 แรงม้า ภาษีสรรพสามิตร  40%
ความจุกระบอกสูบ เกิน 3000 ซีซี และกำลัง เกิน 220 แรงม้า ภาษีสรรพสามิตร  50%

รถยนต์นั่ง E20
ความจุกระบอกสูบไม่เกิน 2000 ซีซี และกำลังไม่เกิน 220 แรงม้า ภาษีสรรพสามิตร  25%
ความจุกระบอกสูบ เกิน 2000 ซีซี แต่ไม่เกิน 2500ซีซี และกำลังไม่เกิน 220 แรงม้า ภาษีสรรพสามิตร  30%
ความจุกระบอกสูบ เกิน 2500 ซีซี แต่ไม่เกิน 3000 ซีซี และกำลังไม่เกิน 220 แรงม้า ภาษีสรรพสามิตร  35%
ความจุกระบอกสูบ เกิน 3000 ซีซี และกำลัง เกิน 220 แรงม้า ภาษีสรรพสามิตร  50%

รถยนต์นั่งหรือรถโดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 ที่นั่ง ประเภทประหยัดพลังงาน

แบบใช้พลังงานผสม ไฟฟ้า และ เชื้อเพลิง (Hybrid Electric Vehicle)
ความจุกระบอกสูบ ไม่เกิน 3000 ซีซี ภาษีสรรพสามิตร  10%
ความจุกระบอกสูบ เกิน 3000 ซีซี ภาษีสรรพสามิตร  50%

แบบใช้พลังงาน ไฟฟ้า  ( Electric Powered Vehicle)  ภาษีสรรพสามิตร  10%
แบบใช้เซลล์เชื้อเพลิง  ( Fuel Cell Powered Vehicle)  ภาษีสรรพสามิตร  10%

รถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล
เครื่องยนต์เบนซิน ความจุกระบอกสูบไม่เกิน 1300 ซีซี  ภาษีสรรพสามิตร  17%
เครื่องยนต์ดีเซล ความจุกระบอกสูบไม่เกิน 1400 ซีซี  ภาษีสรรพสามิตร  17%


ข้อมูลอัพเดทล่าสุด ตุลา 2552

E85 ไม่ทราบจริงๆครับ เห็นแต่ราคาน้ำมัน E85 ถูก แต่ภาษีสรรพสามิตรยังเงียบอยู่

ถ้าค่ายขาใหญ่ ไม่ทำ E85 คาดว่า E85 ก็ต้องเสียภาษีเท่า  E20 ไปตลอด (ผมประเมิน จากเหตูการณ์ E20  ของ Ford Focus) :-X
หัวข้อ: Re: ท่านใดพอทราบ ภาษีของรถยนต์ E85 และ Hybrid
เริ่มหัวข้อโดย: AIMU ที่ เมษายน 21, 2010, 18:01:41
มติคณะรัฐมนตรี 3 มิถุนายน 2551
1. ยกเว้นอากรขาเข้าชิ้นส่วนสำหรับรถยนต์ E85 ที่มีลักษณะเฉพาะและเป็นอุปกรณ์หลัก เพื่อปรับเปลี่ยนมาใช้น้ำมัน E85 และไม่มีผลิตในประเทศเป็นการชั่วคราว 3 ปี
2. ลดอัตราภาษีสรรพสามิตรถยนต์ E85 ลงเหลือร้อยละ 25, 30 และ 35 ตามขนาดเครื่องยนต์ เท่ากับอัตราภาษีสรรพสามิตรถยนต์ E20 ในปัจจุบัน
3. ลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมัน E85 เหลือ 2.5795 บาทต่อลิตร จาก 3.6850 บาทต่อลิตร

ตกลงว่า ภาษีสรรพสามิตเท่ากับ E20 แต่ไม่เสียภาษีนำเข้าอะไหล่
หัวข้อ: Re: ท่านใดพอทราบ ภาษีของรถยนต์ E85 และ Hybrid
เริ่มหัวข้อโดย: P_Wut ที่ เมษายน 21, 2010, 20:06:27
มติคณะรัฐมนตรี 3 มิถุนายน 2551
1. ยกเว้นอากรขาเข้าชิ้นส่วนสำหรับรถยนต์ E85 ที่มีลักษณะเฉพาะและเป็นอุปกรณ์หลัก เพื่อปรับเปลี่ยนมาใช้น้ำมัน E85 และไม่มีผลิตในประเทศเป็นการชั่วคราว 3 ปี
2. ลดอัตราภาษีสรรพสามิตรถยนต์ E85 ลงเหลือร้อยละ 25, 30 และ 35 ตามขนาดเครื่องยนต์ เท่ากับอัตราภาษีสรรพสามิตรถยนต์ E20 ในปัจจุบัน
3. ลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมัน E85 เหลือ 2.5795 บาทต่อลิตร จาก 3.6850 บาทต่อลิตร

ตกลงว่า ภาษีสรรพสามิตเท่ากับ E20 แต่ไม่เสียภาษีนำเข้าอะไหล่

ข้อ 3 ไม่ update แล้ว 

ตอนนี้ เหลือแค่ลิตรละ 1.05 บาท/ลิตรเอง ในขณะที่ เบนซิน (ทั้ง 91 และ 95) โดนอยู่ลิตรละ 7 บาท
ที่มาของ 1.05 บาท/ลิตรนั้น มาจากว่า มีเนื้อน้ำมันเบนซินใน E85 อยู่ 15%

ก็เลยเก็บภาษี 15% ของ 7 บาท = 1.05 บาท/ลิตร
หัวข้อ: Re: ท่านใดพอทราบ ภาษีของรถยนต์ E85 และ Hybrid
เริ่มหัวข้อโดย: AIMU ที่ เมษายน 21, 2010, 23:59:41
มติคณะรัฐมนตรี 3 มิถุนายน 2551
1. ยกเว้นอากรขาเข้าชิ้นส่วนสำหรับรถยนต์ E85 ที่มีลักษณะเฉพาะและเป็นอุปกรณ์หลัก เพื่อปรับเปลี่ยนมาใช้น้ำมัน E85 และไม่มีผลิตในประเทศเป็นการชั่วคราว 3 ปี
2. ลดอัตราภาษีสรรพสามิตรถยนต์ E85 ลงเหลือร้อยละ 25, 30 และ 35 ตามขนาดเครื่องยนต์ เท่ากับอัตราภาษีสรรพสามิตรถยนต์ E20 ในปัจจุบัน
3. ลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมัน E85 เหลือ 2.5795 บาทต่อลิตร จาก 3.6850 บาทต่อลิตร

ตกลงว่า ภาษีสรรพสามิตเท่ากับ E20 แต่ไม่เสียภาษีนำเข้าอะไหล่

ข้อ 3 ไม่ update แล้ว 

ตอนนี้ เหลือแค่ลิตรละ 1.05 บาท/ลิตรเอง ในขณะที่ เบนซิน (ทั้ง 91 และ 95) โดนอยู่ลิตรละ 7 บาท
ที่มาของ 1.05 บาท/ลิตรนั้น มาจากว่า มีเนื้อน้ำมันเบนซินใน E85 อยู่ 15%

ก็เลยเก็บภาษี 15% ของ 7 บาท = 1.05 บาท/ลิตร

คือไม่ได้จะ update อะไร แค่เอาผลประชุมมา วันนั้นมีผลออกมา 3 อย่าง เลยรูดมาหมด แจ้งวันที่ด้วย แค่จะบอกแค่ข้อ 1 กับ 2