Headlight Magazine : community

General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: ae_fer ที่ ธันวาคม 11, 2010, 22:15:23

หัวข้อ: อยากทราบขั้นตอนการจดทะเบียนรถใหม่(ไปจดเอง)
เริ่มหัวข้อโดย: ae_fer ที่ ธันวาคม 11, 2010, 22:15:23
อยากถามพี่ๆเพื่อนๆในHLM ว่าการจดทะเบียนรถใหม่ถ้าเราไปจดเองที่กรมขนส่ง ขั้นตอนยุ่งยากรึเปล่าครับ และใช้หลักฐานอะไรบ้าง
เพราะเซลล์บอกว่าถ้าจดผ่านเซลล์เดือนนึงครับถึงจะได้ผมเลยอยากไปจดเองครับ ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับทุกๆคำตอบครับ :D
หัวข้อ: Re: อยากทราบขั้นตอนการจดทะเบียนรถใหม่(ไปจดเอง)
เริ่มหัวข้อโดย: Fly to dream ที่ ธันวาคม 12, 2010, 02:55:00
 ;D ;D ;D เซลล์จดให้ตลอดของผม  รอท่านอื่นครับ
หัวข้อ: Re: อยากทราบขั้นตอนการจดทะเบียนรถใหม่(ไปจดเอง)
เริ่มหัวข้อโดย: raulowen ที่ ธันวาคม 12, 2010, 06:16:08
อันนี้ไปก็อบมาจากเว็ป กรมขนส่งหนองคาย

เอกสารที่ใช้
(ก) หนังสือรับรองหลักฐาน
(ข) หนังสือแจ้งจำหน่าย
(ค) หลักฐานการได้มาของรถ เช่น ใบเสร็จรับเงิน สัญญาเช้าซื้อ เป็นต้น
(ง) หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำตัว และสำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
(จ) พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

ขั้นตอนการดำเนินการ
(1)รับคำขอจดทะเบียบ
(2)นำรถเข้ารับการตรวจสภาพ
(3)ออกหมายเลขทะเบียน
(4)จัดเก็บภาษีประจำปี ค่าธรรมเนียมคำขอ ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ(ถ้ามี)
(5)จัดทำทะเบียนรถ ใบคู่มือจดทะเบียนรถและเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปีเสนอนายทะเบียนลงนาม
(6)จ่ายแผ่นป้ายทะเบียนรถ เครื่องหมายการเสียภาษีประจำปีและใบคู่มือการจดทะเบียนรถ
หัวข้อ: Re: อยากทราบขั้นตอนการจดทะเบียนรถใหม่(ไปจดเอง)
เริ่มหัวข้อโดย: ae_fer ที่ ธันวาคม 12, 2010, 14:17:59
ขอบคุณครับ