ผู้เขียน หัวข้อ: ##ขอถามผู้รู้หน่่อยครับเรื่องรถคันแรก ว่าถ้าเคยเป็นเจ้าของรถบรรทุกมาก่อน สามารถใช้สิทธิ  (อ่าน 2710 ครั้ง)

ออฟไลน์ boneman_ktl

 • Jr. Member
 • **
 • กระทู้: 53
  • อีเมล์
ขอถามครับพอดีมีความจำเป็นต้องใช้รถ Eco car ครับ และต้องการใช้สิทธิ์รถคันแรกด้วย แต่ติดที่ว่าเคยเป็นเจ้าของรถบรรทุกประเภท รถพ่วง รวมถึงเป็นเจ้าของรถมอไซด์ แต่ไม่เคยเป็นเจ้าของรถเก๋งหรือรถกระบะมาก่อน อย่างนี้สามารถใช้สิทธิ์ได้ไหมครับ สงสัยมากครับ. สามารถสอบถามได้ที่ไหนพอดีอยู่ต่างจังหวัดด้วยครับ ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบครับ

ออฟไลน์ กบทอดกระเทียม

 • Sr. Member
 • ****
 • กระทู้: 465
 • ดีชั่วรู้หมด แต่มันอดไม่ได้
อยากรู้เหมือนกัน ของผมคล้ายๆ จขกท.ตรงที่เมื่อก่อนเคยครอบครอง
เก๋งคันอื่นมาก่อน ( 2ปีแล้ว)แต่ปัจจุบันไม่แล้ว ไม่รู้ใช้ได้รึเปล่า
ไม่เมาหล้าแล้วเรายังเมารัก      สุดจะหักห้ามจิตคิดฉไหน
ถึงเมาเหล้าเช้าสายก็ก็หายไป   แต่เมาใจนี้ประจำทุกค่ำคืน

ออฟไลน์ noom77

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 37
  • อีเมล์

ออฟไลน์ LaTeX

 • Sr. Member
 • ****
 • กระทู้: 973
ไม่น่าจะได้นะครับ รถบรรทุกนี่ส่วนใหญ่ไมไ่ด้จดในชื่อนิติบุคคลเหรอครับ

ออฟไลน์ Buffy

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2,286
  • อีเมล์
หาข้อมูลมาให้น่ะครับ+ความเห็นส่วนตัว

ส่วนจะเป็นข้อเท็จจริงใดนั้น ไม่ทราบจริงๆ

------------------------------------------------------------
ข้อมูล

เงื่อนไขสำหรับรถยนตร์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐ ที่เข้าข่ายคือ
1. เป็นรถยนตร์ใหม่คันแรกที่ซื้อระหว่างวันที่ 16 กันยายน 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2555

-----------------------------------------------------------------
พระราชบัญญัติ
จราจรทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒


“รถ” หมายความว่า ยานพาหนะทางบกทุกชนิด เว้นแต่รถไฟและรถราง
 “รถยนต์” หมายความว่า รถที่มีล้อตั้งแต่สามล้อและเดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ กำลังไฟฟ้าหรือพลังงานอื่น ยกเว้นรถที่เดินบนราง
“รถจักรยานยนต์” หมายความว่า รถที่เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ กำลังไฟฟ้า หรือพลังงานอื่น และมีล้อไม่เกินสองล้อ ถ้ามีพ่วงข้างมีล้อเพิ่มอีกไม่เกินหนึ่งล้อ

“รถบรรทุก” หมายความว่า รถยนต์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้บรรทุกสิ่งของหรือสัตว์
“รถบรรทุกคนโดยสาร” หมายความว่า รถยนต์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้บรรทุกคนโดยสารเกินเจ็ดคน
 “รถพ่วง” หมายความว่า รถที่เคลื่อนที่ไปโดยใช้รถอื่นลากจูง

------------------------------------------------------------------
พระราชบัญญัติ
รถยนต์
พ.ศ. ๒๕๒๒


มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“รถ” หมายความว่า รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถพ่วง รถบดถนน รถแทรกเตอร์ และรถอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
“รถยนต์” หมายความว่า รถยนต์สาธารณะ รถยนต์บริการ และรถยนต์ส่วนบุคคล
“รถยนต์สาธารณะ” หมายความว่า
(๑) รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด ซึ่งได้แก่รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนที่ใช้รับจ้างระหว่างจังหวัด โดยรับส่งคนโดยสารได้เฉพาะที่นายทะเบียนกำหนด
(๒) รถยนต์รับจ้าง ซึ่งได้แก่รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน หรือรถยนต์สาธารณะอื่นนอกจากรถยนต์โดยสารประจำทาง
“รถยนต์บริการ” หมายความว่า รถยนต์บรรทุกคนโดยสารหรือให้เช่าซึ่งบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน ดังต่อไปนี้
(๑) รถยนต์บริการธุรกิจ ซึ่งได้แก่รถยนต์ที่ใช้บรรทุกคนโดยสารระหว่างท่าอากาศยาน ท่าเรือเดินทะเล สถานีขนส่งหรือสถานีรถไฟกับโรงแรมที่พักอาศัย ที่ทำการของผู้โดยสาร หรือที่ทำการของผู้บริการธุรกิจนั้น
(๒) รถยนต์บริการทัศนาจร ซึ่งได้แก่รถยนต์ที่ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวใช้รับส่งคนโดยสารเพื่อการท่องเที่ยว
(๓) รถยนต์บริการให้เช่า ซึ่งได้แก่รถยนต์ที่จัดไว้ให้เช่าซึ่งมิใช่เป็นการเช่าเพื่อนำไปรับจ้างบรรทุกคนโดยสารหรือสิ่งของ
“รถยนต์ส่วนบุคคล” หมายความว่า
(๑) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน
(๒) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบสองคน และรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่มีน้ำหนักรถไม่เกินหนึ่งพันหกร้อยกิโลกรัม ซึ่งมิได้ใช้ประกอบการขนส่งเพื่อสินจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก

“รถพ่วง” หมายความว่า รถที่เคลื่อนที่ไปโดยใช้รถอื่นลากจูง
“รถบดถนน” หมายความว่า รถที่ใช้ในการบดอัดวัสดุบนพื้นให้แน่น และมีเครื่องยนต์ขับเคลื่อนในตัวเอง หรือใช้รถอื่นลากจูง
“รถแทรกเตอร์” หมายความว่า รถที่มีล้อหรือสายพาน และมีเครื่องยนต์ขับเคลื่อนในตัวเอง เป็นเครื่องจักรกลขั้นพื้นฐานในงานที่เกี่ยวกับการขุด ตัก ดันหรือฉุดลาก เป็นต้น หรือรถยนต์สำหรับลากจูงซึ่งมิได้ใช้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก

----------------------------------------------------------------------
ความคิดเห็นผมเอง

เพราะฉะนั้น หากในชิวิตเคยครอบครองรถยนตร์มาก่อนและรถยนตร์คันนั้นมีการจดทะเบียนที่กรมขนส่ง ถือว่าหมดสิทธิ์ครับ

ข้อยกเว้นของรถยนตร์ที่ไม่เข้าข่ายคือ รถไฟกับรถรางครับ นอกนั้น โดนหมด

รถพ่วงไม่เกี่ยวครับ เพราะไม่มีเครื่องยนตร์

รถมอไซด์ไม่เกี่ยวกับเพราะมีแค่สองล้อ

รถแทรกเตอร์ รถบดถนน ไม่เกี่ยวครับ ไม่ใช่รถยนตร์


เพราะฉะนั้นคำถามคุณ

หากเคยครอบครอง รถบรรทุก ถือว่าไม่ได้

แต่หากเคยครอบครอง แค่รถพ่วง  ถือว่าได้ครับ

หากเคยครอบครองมอไซด์ ถือว่าได้ครับ

------------------------------------------
ย้ำอีกที

เอาข้อมูลมาให้ดู +ความคิดเห็นผมเอง


ออฟไลน์ Khanintakarn

 • Jr. Member
 • **
 • กระทู้: 103
อยากรู้เหมือนกัน ของผมคล้ายๆ จขกท.ตรงที่เมื่อก่อนเคยครอบครอง
เก๋งคันอื่นมาก่อน ( 2ปีแล้ว)แต่ปัจจุบันไม่แล้ว ไม่รู้ใช้ได้รึเปล่า
ผมว่าเคสนี้ไม่ได้ชัวครับ

ออฟไลน์ Slipknot`

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 21,862
 • *** HLM.COM ***
ผมไม่แน่ใจนะครับ

แต่ผมว่าไม่ได้เพราะ การที่จะได้ภาษีคันแรกคือ

ชื่อเราต้องไม่เคยปรากฏอยู่ในเจ้าของรถคันใดก็ตามแต่ครับ

ถ้าคุณพ่อ จขกท.เป็นเจ้าของรถบรรทุกมาก่อน ก็แสดงว่า eco car ไม่ใช่คันแรกแล้ว

แต่ในเรื่องของกฎระเบียบที่เค้ากำหนดไว้ ต้องมาไล่ดูอีกทีครับ ว่าจะได้ไหม

ออฟไลน์ john

 • Sr. Member
 • ****
 • กระทู้: 718
ผมว่าถ้าจดทะเบียนเป็น รถ จะรถอะไรก็ไม่น่าได้นะครับ (แต่มอเตอร์ไซต์นับด้วยหรือเปล่า)

ออฟไลน์ Thor.1

 • Sr. Member
 • ****
 • กระทู้: 557
ผมว่าถ้าจดทะเบียนเป็น รถ จะรถอะไรก็ไม่น่าได้นะครับ (แต่มอเตอร์ไซต์นับด้วยหรือเปล่า)

 ผมว่ามอเตอร์ไซค์ไม่น่าเกี่ยวครับ มีน้อยกว่า3ล้อ(ไม่รวมพ่วงข้าง)ไม่นับเป็น"รถยนต์".....

ออฟไลน์ boneman_ktl

 • Jr. Member
 • **
 • กระทู้: 53
  • อีเมล์
แล้วอย่างนี้ต้องไปถามที่สรรพสามิต หรือไปที่ขนส่งดีครับ เพราะว่าถ้าได้สิทธิ์ก้อน่าจะดี ครับ
หรือต้องโทรไป call center ที่ไหน

ออฟไลน์ Slipknot`

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 21,862
 • *** HLM.COM ***
แล้วอย่างนี้ต้องไปถามที่สรรพสามิต หรือไปที่ขนส่งดีครับ เพราะว่าถ้าได้สิทธิ์ก้อน่าจะดี ครับ
หรือต้องโทรไป call center ที่ไหน

ผมว่าโทรไปถาม สรรพสามิตดีกว่าครับ เพราะต้องไปยื่นเรื่องที่นั่น

เค้าต้องให้คำตอบได้แน่ๆครับผม